Stikkord

Dr. Lene Pettersen.

Dr. Lene Pettersen.

Sosiale medier skal hjelpe oss til å jobbe raskere og smartere. Så langt har det i stedet gitt oss merarbeid, konkluderer fACT-medlem Lene Pettersen i sin doktoravhandling.

Sosiale medier på arbeidsplassen kan også bidra til å skape nye skiller i organisasjonen mellom de som er aktive og de som er passive deltakere. I studien peker hun også på at sosiale medier på arbeidsplassen gir ledere og andre kolleger nye muligheter til å følge med på hva andre foretar seg.

Lene Pettersen disputerte ved Handelshøyskolen BI nylig.

Les mer på Forskning.no.

Se også: Drømmen om sosial jackpot (dn.no)

  • Lene Pettersen (2015). Working in Tandem. – A Longitudinal Study of the Interplay of Working Practices and Social Enterprise Platforms in the Multinational Workplace. Doktorgradsavhandling, Handelshøyskolen BI, september 2015.