Stikkord

FORGuests_2015Professor og fACT-medlem Vésma Kontere McQuillan inviterer til fagseminaret Future of Retail – Beyond Sales 2015 onsdag 28. oktober.

Bakgrunnen for årets seminar er kundrevolusjonen som retail-industrien gjennomgår. Nå som den virtuelle verden utfyller den virkelige verden, endres kundenes handlemønster. Kundene ønsker ikke bare en integrert handleopplevelse på tvers av kanaler; de forventer også at retailerne gir dem unike erfaringer som er knyttet opp til de nye typologiene innen retail, noe som var hovedtema for fjoråets Future of Retail-seminar.

– Samtidig ser vi fundamentale endringer innen branding – kundene forkaster de ikoniske logoene. Den nye generasjonen av nisjebrands etablerer nå en helt ny retail-kultur, sier Vésma Kontere McQuillan.

Forbruksmønsteret er i endring, noe som skyldes en rekke faktorer; økonomi, teknologi, etikk og estetikk. Store brands er “slitne”, folk er lei. Etter at luksusvarer fikk innpass i Kina, skulle “alle” nyrike ha disse. Det siste året har omsetningen til de store brandene stupt. Særlig er de yngre ute etter nye og mer originale opplevelser, de er ikke interessert i en Louis Vuitton-veske eller Prada-sko.

Noen av de fremste eksponenentene for den nye retningen kommer til The Future of Retail – Beyond Sales 2015.