Stikkord

larsson

Anders Olof Larsson

Førsteamanuensis og fACT-medlem Anders Olof Larsson skal kommentere David Gunnarsson Lorentzens slutseminar ved Högskolan i Borås 18. januar. Dette er en form for prøvedisputas som er obligatorisk i den svenske doktorgradsmodellen.

Avhandlingens hovedfokus er å analysere kommunikasjonsmønstre og trender i politiske samtaler på Twitter. Kandidaten har som ambisjon å utvikle metoder for å trekke ut, analysere, aggregere og visualisere data.