Stikkord

Unn Conradi Andersen

Unn Conradi Andersen (Foto: Agnete Brun, Dagbladet)

Unn Conradi Andersen har bidratt med idémateriale til en ny programserie på NRK som har arbeidstittel «Ekteskapets historie». Andersen har spilt inn forslag og innfallsvinkler til den planlagte dokumentarserien.

Innspillene er hentet fra funn i avhandlingen hennes «Når margin blir mainstream. Forhandlinger av ekteskap, foreldreskap og slektskap i mediene». Serien skal ta for seg ekteskapets historie, men også se nærmere på skilsmissestatistikk, og ikke minst alternative måter å leve sammen på, og er tenkt som et bredt anlagt program sendt på søndager.