Stikkord

Ekko

fACT medlem Lene Pettersen kommenterer på NRK Ekko om hvorvidt emoticons vil forflate skriftspråket
vårt, i en tid hvor til og med Moby Dick er utgitt som emoticons.


– Nei, mener Pettersen: – Vi har i all tid brukt tegn og visuelle ikoner og symboler som støtte i kommunikasjon. Smilefjeset dukket opp i litteraturen for hundre år siden og preget fluortabelettene vi tok som barn. Isteden for å erstatte det tidligere kommer det nye i tillegg. Med utviklingen av Internett, sosiale medier og smarttelefoner har vi flere muligheter enn til å mediere våre identiteter. Hvilke ikoner vi velger i vår kommunikasjon er med på å signalisere hvem vi er, og det blir dermed enda lettere å vise hvem som tilhører vår sosiale gruppe – og hvem som ikke gjør det.