Stikkord

JMI

Synne Skjulstad har i samarbeid med Andrew Morrison publisert artikkelen ”Fashion Film and Genre Ecology” i Journal of Media Innovations. Med kritisk analyse av utvalgte filmer i denne fremvoksende sjangeren – og disses medierte kontekst, undersøkes både filmene og den distribuerte medieringspraksisen de inngår. I dette medierte landskapet utfordres vår forståelse av sjanger og en slik grobunn for genreinnovasjon trer dermed frem.