Stikkord

kommentarfelet

Faksimile: Dagbladet.no.

Dagbladet har bestemt seg for å stenge kommentarfeltet. Forklaringen er manglende ressurser og sosiale medier som tar over. fACT-medlem Arne H. Krumsvik mener det heller handler om journalistenes manglende vilje til å forholde seg til brysomme brukere.

Diskusjonen om relasjonen mellom journalister og publikum er på ingen måte ny. Den amerikanske civic journalism-bevegelsen arrangerte folkemøter for å involvere lesere og seere før nettet åpnet nye muligheter. Og dens røtter går helt tilbake til den klassiske filosofiske debatten mellom John Dewey og Walter Lippmann på 1920-tallet.

Lippmann mente det moderne samfunnet var for komplekst til at folk flest kunne forstå hva som skjedde, og at en teknokratisk elite burde styre, mens folket ble holdt orientert av en profesjonell presse med normer for objektiv formidling. Dewey svarte at demokratiet bare kunne sikres gjennom å involvere borgerne, og at mediene spilte en avgjørende rolle i denne prosessen.

Et knapt århundre senere har nettets muligheter for dialog og medvirkning i innholdsproduksjon aktualisert debatten om profesjonell distanse kontra involvering, skriver Krumsvik i bloggen Bestemdeg.no. Les mer!