Stikkord

netthodeundersokelsen– Netthodene blir stadig likere andre hoder, sier fACT-medlem Arne H. Krumsvik til Medier24.com.

På NONA16 viste han blant annet til en graf som peker på et stadig økende ønske om kontroll og redigering av brukerskapt innhold. Krumsvik forklarer dette slik:

– De aller fleste stedene er det integrerte redaksjoner. De digitale avdelingene er blitt en del av mediehuset, og når du integrerer nytt og gammelt, så er det de gamle tankene som lett får kontroll.

Netthodeundersøkelsen 2016 ble gjennomført i samarbeid med Norwegian Online News Association (NONA) og forskningprosjektet Organizing for media innovations (OMEN) ved AFI.