160823-Forbedringsindustrien.png

Stort grattis till Hans Erik Næss som nyligen utkom med ny bok – Forbedringsindustrien. Så här skriver författaren själv om sin nya publikation:

«I dagens samfunn forventes det at alle skal finne sitt indre selv, for ikke å føle seg utenfor. Slik har det alltid vært, vil noen si. Men forskjellen er at man i dag tydeligvis skal finne seg selv mye tidligere enn før. De første 18 årene av ditt liv er en slags langvarig eksamen, der du må prestere på alle områder for at de neste 18 årene skal bli slik som samfunnet forventer av deg: Snill, arbeidsom, kreativ, omsorgsfull og konkurransedyktig, gjerne samtidig. Ikke alle klarer å tilpasse seg dette forventningspresset. Da kommer forbedringsindustrien inn. Med høye priser og labre garantivilkår tilbyr de pakkeløsninger fra høyre og venstre på hvordan du kan bli ditt beste selv. Utrustet med eksempler fra idrettsverdenen og gründerhistorien sier dens foredragsholdere og inspiratorer at dersom du ikke lykkes, vil du det bare ikke nok. De som stikkes vekk, er at det å bli den beste utgaven av seg selv ikke bør være noe mål i seg selv. Det bør heller ikke være et middel til suksess, siden det å være lykkelig ikke nødvendigvis er det samme som å lykkes med noe. I stedet argumenterer jeg i boka for at hvis du vil bli deg selv, så må du gjøre det på egen hånd. For lite er mer paradoksalt enn å finne seg selv gjennom å være som andre.»