Stikkord

Professor Arne H. Krumsvik er leder for STM.

Professor Arne H. Krumsvik.

Under en key-note om innovasjon og entreprenørskap på den nordiske journalistlærerkonferansen (NordJour2016) i Ålesund, argumenterte fACT-medlem Arne H. Krumsvik for at journalistutdanningene må ta høyde for at stadig færre av kandidatene blir ansatt i tradisjonelle journalistjobber. Mange blir frilansere der de kombinerer journalistikk med PR og reklame.

– Da er det viktig å forstå at journalistrollen er noe de går inn og ut av, og ikke noe de «egentlig er» hele tiden, argumenterte Krumsvik. Han mener det er et problem at også mange journalistlærere går rundt og tror de er journalister, mens de vitterlig jobber med undervisning.

Krumsvik argumenterte også for mer valgfag i journalistutdanningen, slik at kandidater med evne og interesse for entreprenørskap kan få opplæring i de verktøyene de trenger for å etablere ny virksomhet.

– Entreprenørskap er noe bransjen snarere vil motarbeide enn å juble for, men når de tradisjonelle institusjonene vakler, har samfunnet behov for nyskapning som sikrer kritisk journalistikk også i framtida, sa Krumsvik.