Stikkord

jombsJournal of Media Business Studies (JOMBS) er ute med en spesialutgave om mediepolitikk redigert av fACT-medlem  Arne H. Krumsvik sammen med Mart Ots. Av bidragsyterne finner vi også Robert McChesney, Robert G. Picard, Helle Sjøvaag, Aske Kammer, Maja Šimunjak og Ulla Carlsson.

Denne JOMBS-utgaven tar utgangspunkt i de beste bidragene fra The European Symposium on Media Policy i Oslo, som samlet 100 deltakere fra ni land i november 2015. Symposiet arrangeres for andre gang i Odense neste år.