Stikkord

img_8722– Det er tre grunnar til å ikkje innføre ei ny støtteordning for kommersiell allmennkringkasting. For det første vil ikkje subsidiar kunne stoppe medieutviklinga. For det andre vil ikkje ei støtteordning løyse problemet for kringkastaren. Og for det tredje vil ein slik mediepolitikk hindre innovasjon og nyskaping. Det er tid for å tenke nytt om mediepolitiske verkemiddel, sa fACT-medlem Arne H. Krumsvik på Kulturministeren sitt innspelsmøte om kommersiell allmennkringkasting i dag.