foto-av-carlota-m-moragas

Anders Olof Larsson presenterar vid ECC-konferensen i Prag. Foto av Carlota M. Moragas.

Anders Olof Larsson är precis hemkommen från Praha, där han medverkade med ett antal presentationer vid den sjätte European Communication Conference. Larsson medverkade också vid en workshop som ägde rum innan konferensen, där han var inbjuden att kommentera stipendiatarbeten inom journalistikforskningsområdet.