urbino-pictures

Anders Olof Larsson på lärarutbyte vid universitetet i Urbino. Fotot till höger är taget av Giovanni Boccia Artieri

Anders Olof Larsson var nyligen på lärarutbyte i Italien, närmare bestämt vid universitetet i Urbino. Larsson föreläste på bachelor- och stipendiatnivå – bland annat utifrån ett pågående projekt angående politikers användning av Instagram.