Stikkord

Før ønsket mediene å legge til rette for at brukerne selv skulle skape innhold. Nå vil de helst bare bruke dem til å distribuere nyhetene. Dermed har begrepet brukermedvirkning blitt redefinert, skriver fACT-medlem Arne H. Krumsvik i tidsskriftet Journalism Practice. Markedsføring og forretningsutvikling overtar for det tradisjonelle fokuset på å sikre medienes samfunnsrolle. Samtidig er det slik at strategiene som øker i betydning er de som i minst grad utfordrer den tradisjonelle journalistrollen.