Stikkord

,

unnamed

Norske bikere framstilles i hovedsak som kriminelle. Svært sjelden når andre typer fortellinger mainstreammediene. Det viser en fersk artikkel skrevet av fACT-medlemmene Unn Conradi Andersen og Arne Krumsvik, publisert i International Journal of Motorcycle Studies. Den norske bikerkulturen må forstås som en motkultur med egne ritualer, alternative forståelser av familie og vennskap samt fokus på frivillig arbeid. Mens lokale og regionale medier har en langt breiere dekning av denne kulturen, er det i hovedsak bildet av den kriminelle biker og enprosentmiljøet som får plass i de mainstreammediene. Som en respons på dette entydige bildet, trekker bikerne selv på en offerdiskurs. Gjennom nettforumet Payback framstiller de seg i hovedsak som små menn som kjemper mot systemet; forfulgt av staten og politiet. Slik er de også selv med på å opprettholde et entydig bilde av en sammensatt kultur.

Les hele artikkelen hos International Journal of Motorcycle Studies