Skärmavbild 2017-03-20 kl. 15.12.36.png

Framsidan på «Metodebok for Kreative Fag»

Så släpptes då äntligen den metodbok där nästan samtliga bidrag författats av anställda på Westerdals Oslo ACT, flera av dem också medlemmar i fACT-gruppen. Bland annat har  Unn Conradi Andersen og Arne H. Krumsvik skrivit kapitlet «Intervju som metode», Anders Olof Larsson har skrivit om spørreskjemaundersøkelser, Hans Erik Næss om forskningsetik, Synne Skjulstad om tekstanalyse og Faltin Karlsen om onlineetnografi. Tillsammans med resten av författarna (se en innehållsförteckning i pdf-format här) har således representanter från fACT-gruppen varit med och skrivit en synnerligen mångfacetterad metodbok. Även omslaget är en fACTp-produkt, då det är designat av Margaret Rynning.