fACT var representerade när International Communication Associations årliga forskarkonferens nyligen ägde rum – detta år i San Diego.

Journalism studies phd workshop

Anders Olof Larsson under Journalism Studies Division PhD Colloquium

Førsteamanuensis Anders Olof Larsson deltog bland annat i ournalism Studies Division PhD Colloquium, bland annat i en paneldiskussion gällande karriärmöjligheter för yngre forskare – detta tillsammans med Valerie Belair-Gagnon, Nikki Usher and Edson Tandoc Jr.

Förutom detta var Larsson också delaktig i ett projekt som presenterade i en förkonferens om läsarkommentarer på onlinemedier –  “Comments, Anyone? Multidisciplinary Approaches for Analyzing Online User Comments Across News and Other Content Formats”. Här presenterade Karoline Andrea Ihlebæk vid universitetet i Oslo ett projekt som också involverar Larsson och Anders Sundnes Løvlie vid IT-universitetet i Köpenhamn. Anders Olof Larsson presenterade också sin pågående forskning gällande politiska partiers och partiledares bruk av Instagram under en session organiserad av forskarorganisationens intressegrupp för politisk kommunikation.