NORDES 2017

 

Westerdals Oslo ACT var i samabeid med Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo (AHO), som i år arrangerte konferansen NORDES (Nordic Design Research), vertskap for konferansens ene dag fredag 16 juni. Konferansen forgegikk ved AHO 15 juni og flyttet videre til Westerdals Oslo ACT, campus Vulkan, 16 juni.

Från Westerdals Oslo ACT deltog Synne Skjulstad, som presenterte longpaperet «Who Wore it Best? Understanding Mediated Fashion as Design» och Margaret Rynning, som presenterte shortpaperet “Speculative graphic design: branding as a catalyst for change”. Alle papere er tilgjengelige som nedlastbare pdf’er fra programmet.

Synne var også Chair for konferansens postere og holdt i dobbelt blindreview-prosess om disse, og Chair for en av shortpaper-presentasjonene ved konferansen. NORDES-konferensen blev också omskriven här.