Ragnhild Eg Nordmedia 2017

fACT-medlem Ragnhild Eg presenterer paperet Fake News, Personality and Information ProcessingNordMedia17-konferansen i Tampere, Finland, som hun har forfattet sammen med fACT-medlem Arne H. Krumsvik, i panelet Cynical Media Design and Everyday Life organisert av fACT-medlem Faltin Karlsen. Sistnevnte la fram to paper på konferansen: Conflicting schedules: Media loyalty mechanisms and implications for other parts of life (med Trine Syvertsen, UiO) og Media interruptions and coping strategies among students (med fACT-medlem Anders Olof Larsson). fACT-medlem Synne Skjulstad deltok også på den nordiske forskerkonferansen med paperet Vetements: Mediatized fashion in the era of connectivity.

SaveSave