Stikkord

Artist Talk: Fredag 13 oktober:

Synne Skjulstad modererte en artist talk i regi av festivalen Uncontamonated Oslo Fashion Art Festival. Dette inngikk i en serie artist talks i samarbeid med Nasjonalmuseet på Mellomstasjonen. I panelet deltok Ninny Nyhus (mcZaint), Marthe A. Andersen og Signe Fuglesteg Luksengard. Samtalen var koblet til utstillingen  ”Offbeat: Norwegian Youth” der arbeider av Ninny Nyhus (mcZaint), Marthe A. Andersen, Signe Fuglesteg Luksengard, Ulrikke Falch, Sindre Braathen og Martin Høye ble vist.

Artist Talk : Lørdag 14 oktober:

Synne Skjulstad modererte en artist talk med den Britisk-Ghanesiske fotografen, redaktøren og grunnleggeren av Niijournal og Niiagency, Campbell Addy. I sitt arbeid utvider Addy rammene for hvordan motefeltet arbeider med representasjon av mennesker i ulike fasetter og valører. Addy samarbeider for eksempel med Stockphotos for å skape et større spekter av representasjoner av mennesker, særlig av svarte. Hans arbeid tilfører representasjoner som delvis er fraværende i mediebildet og motefeltet ved å for eksempel utvide det visuelle rommet for representasjon av svart maskulinitet, spiritualitet og nærhet, bortenfor de sjablongmessige klisjeene som dominerer representasjoner av svarte menn i dag.

Campbell Addys arbeider inngikk i utstillingen ”The Collective”, der arbeider av Pierre Anges Carlotti, Vicky King, Samantha Casolari og Eloise Perry ble vist.