Om oss

Forskergruppa ACT er en tverrfaglig forskergruppe ved Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology. Gruppen leds av Anders Olof Larsson, som lättast kontaktas via e-post.

Medlemmer: Claus Sohn AndersenUnn Conradi Andersen, Jonas BjälesjöRagnhild EgFaltin Karlsen, Arne H. Krumsvik, Anders Olof Larsson, Vésma Kontere McQuillanHans Erik Næss, Knut H. Rolland, Margaret RynningKai Hanno SchwindSynne SkjulstadLinn Skoglund og Ester Conings Vanvik.


Sohn AndersenClaus Sohn Andersen (f. 1980) er høyskolelektor og stipendiat ved avdeling for kunstfag, program for musikkproduksjon på Westerdals Oslo ACT. Han har en mastergrad (2014) i musikkteknologi fra NTNU. Claus er aktiv musiker i flere konstellasjoner og har flere utgivelser og omfattende konsertvirksomhet på samvittigheten. Han driver også et lite plateselskap med fokus på eksperimentell og improvisert musikk i skjæringspunktet mellom rock, jazz og elektroakustisk musikk.

Stipendiatsprosjektet har arbeidstittel «Impact of cue mix strategy on musical performance in the recording environment», og skal undersøke hvorvidt valgt metode for oppsett av lyttemiks i en innspillingssituasjonen har innvirkning på samspill og kollektiv musikalsk prestasjon for gitte sjangere. Utover dette har han en særlig interesse for hvordan det auditive rommet oppfattes og utnyttes i musikkproduksjon.


Unn Conradi Andersen (Foto: Agnete Brun, Dagbladet)

Unn Conradi Andersen
(Foto: Agnete Brun, Dagbladet)

Unn Conradi Andersen (f. 1972), 1.amanuensis ved Westerdals Oslo ACT, ved avdeling for ledelse, styremedlem i Senter for tverrfaglig medieforsking (STM). PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Bakgrunn som journalist, prosjektleder, kommentator og litteraturanmelder i Dagbladet og VG.

Forsker på representasjoner i mediene, med særlig fokus på kjønn og seksualitet, innenforskap og utenforskap, talestrategier, samt ytringsfrihet. Arbeider for tiden med ei bok om nye famileformer, og hvordan disse representeres i mediene.

Ble kåret til Årets sosiolog i 2008, av Norsk sosiologiforening. [Mer om Unn]

Utvalgte publikasjoner:

Andersen, Unn Conradi (2014): Når margin blir mainstream. Forhandlinger av ekteskap, foreldreskap og slektskap i mediene. PHD-avhandling. Institutt for sosiologi: Universitetet i Oslo

Andersen, Unn Conradi (2013): Fra kjernefamilie til stjernefamilie. Ekspertenes makt og nettets motfortellinger. I: Muhleisen, Wencke (red): Å være sammen. Intimitetens nye kulturelle vilkår. Trondheim: Akademika

Andersen, Unn Conradi (2013): Offerposisjonens paradoks. Offentlig debatt om surrogati. I: Tidsskrift for samfunnsforskning; Volum 54.(1) s. 31-62

Andersen, Unn Conradi (2010): Kampen om den motoffentlige posisjonen: Sosiologi i dag; Volum 40.(4) s. 55-76. UiO

Andersen, Unn Conradi (2009): Har vi henne nå? Kvinnelige forfatterskap og mediene. Oslo: Gyldendal Akademisk


Bjalesjo

Jonas Bjälesjö (PhD, Lunds Universitet, 2013) är från och med mars 2016 anställd som førsteamanuensis vid Westerdals Oslo ACT. Han var tidigare (sedan 1999) verksam som programansvarig för Music & Event Management vid Linnéuniversitetet, Kalmar/Campus Hultsfred.
I februari 2013 disputerade Bjälesjö i etnologi på avhandlingen Rock’n’roll i Hultsfred – ungdomar, festival och lokal gemenskap vid institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.

Forskningen kretsar kring populärmusik, ungdomskultur, musikfestivaler, lokalt musikliv och musikturism. Har arbetat med utbildningsutveckling samt utveckling och tillämpning av forskning för och inom svenskt musikliv och svensk musikindustri inom ramarna för bland annat Baltic Business School/Kalmar Högskola, Linnéuniversitetet, Rockcity, Hultsfred, KK-stiftelsen, Livemusik Sverige, Ungdomsstyrelsen med flera aktörer. Deltar sedan 2015-01-01 i ett 2-årigt forskningsprojekt Efter Hultsfred – kulturella entreprenörer i spåren efter festivalen finansierat av Kampradstiftelsen som handlar om förståelse av entreprenörskap kopplat till evenemang och festivaler utifrån olika infallsvinklar. Bjälesjö har även undervisat och varit extern sensor vid högskolan i Lillehammer och högskolan i Hedmark samt sitter i styrelsen för förbundet Svenskt Rockarkiv (tidigare ordförande i 13 år).

Några utvalda publikationer:

Bjälesjö, Jonas 2007: ”Hi, my name is Hultsfred, Hultsfred the festival” I: Aronsson, Lars,Bjälesjö, Jonas & Johansson, Susanne (red) 2007: Kulturell Ekonomi – skapandet av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället. Lund: Studentlitteratur.

Bjälesjö, Jonas 2007: Feeling the blues? – What are the conditions and processes influencing today’s music business in Europe? I: Culture Report Progress Europe. Edited by the Institut für Auslandsbeziehungen and the Robert Bosch Stiftung in co-operation with the British Council, the Swiss Art Council Pro Helvetia and the Foundation for German-Polish Co-operation. Stuttgart: ifa, 2007. 280 p.

Bjälesjö, Jonas 2010: ”Rockmusik och föreningsliv i Hultsfred.” I: Bjälesjö, Håkansson & A Lundin (red.) 2010: Mycket mer än bara rock – musik, ungdom och organisering. Stockholm: Premiss förlag.

Bjälesjö, Jonas 2013: Hultsfred – musik, ungdomar och gemenskap. Båstad: Hammarlin Bokförlag. Diss.

Bjälesjö, Jonas 2016: The Swedish music-festival scene I: Björnberg & Bossius (ed.) 2016: Made in Sweden – Studies in Popular Music. Oxford: Routledge (kommande)


Ragnhild Eg

Ragnhild Eg

Ragnhild Eg kom til Westerdals Oslo ACT fra en postdoktorstilling ved Simula Research Laboratory. Med mye nysgjerrighet rundt mennesker og deres tankemåter, tok Ragnhild en dobbel bachelor i journalistikk og psykologi ved the University of Queensland, Australia. Etter dette kom talepersepsjon som en naturlig oppfølger, med en mastergrad innen kognitiv psykologi fra NTNU. Hun fortsatte arbeidet med sanseinntrykk da hun startet ved Simula, og hennes doktorgrad fra Universitetet i Oslo fokuserer på hvordan vi oppfatter samsvar mellom lyd og bilde.

Ragnhild liker å jobbe med det meste som involverer oppfattelse, spesielt samtidige sanseinntrykk. Hun har tidligere forsket på samsvar mellom auditive og visuelle signaler og søkt å forstå hvordan vår persepsjon kan kompensere for små forskjeller i tid (asynkronitet) eller semantisk innhold (talepersepsjon). Med sitt nye arbeidsområde innen digital markedsføring har hun et ønske om å utforske andre kognitive temaer som påvirkning og beslutningsprosesser, men også temaer tilknyttet persepsjon, for eksempel oppmerksomhet. [Mer om Ragnhild]

Utvalgte publikasjoner:

Eg, R., Behne, D. & Griwodz, C. (2015). Audiovisual temporal integration in reverberant environments. Speech Communication 66 (2015) 91–106.

Eg, R. and Behne, D. (2015) Perceived synchrony for realistic and dynamic audiovisual events. Front. Psychol. (6)736. doi: 10.3389/fpsyg.2015.00736.

Raaen, K. and Eg, R. (2015). Instantaneous Human-Computer Interactions: Button Causes and Screen Effects. In M. Kurosu (Ed.): Human-Computer Interaction, Part III, HCII 2015, LNCS 9171, pp. 492–502, 2015. DOI: 10.1007/978-3-319-21006-3 47.

Eg, R., Griwodz, C., Halvorsen, P., and Behne, D. (2015).Audiovisual robustness: exploring perceptual tolerance to asynchrony and quality distortion. Multimed Tools Appl (2015)74. 345–365. DOI 10.1007/s11042-014-2136-6.


Faltin Karlsen.

Faltin Karlsen.

Faltin Karlsen er professor i medievitenskap ved Westerdals Oslo ACT. Han er opprinnelig religionshistoriker, men tok senere doktorgrad i medievitenskap om onlinespill og spillkulturer. Han forsker primært på mediebrukere, med særlig fokus på brukere av dataspill. Kontroversielle temaer som voldelig medieinnhold og avhengighetsproblematikk utgjør en stor del av forskningen. Det siste er tema i boken A World of Excesses: Online Games and Excessive Playing som kom ut i 2013. I de senere årene har han forsket på debatter om dataspill og mediebruk, såkalte mediepanikker og på teknikker som mediene bruker for å stimulere til høyere engasjement og lojalitet. Han er mye brukt som kilde i mediene og deltar aktivt i debatter knyttet til mediebrukere og dataspill. 

Noen utvalgte publikasjoner:

Karlsen, Faltin. «Analyzing Game Controversies: A Historical Approach to Moral Panics and Digital Games.» The Dark Side of Game Play: Controversial Issues in Playful Environments, Routledge (2015).

Karlsen, Faltin, and Kristine Jørgensen. «Mediepanikk eller medieskepsis?–En analyse av dataspilldebatten etter 22. juli.» Norsk medietidsskrift 01 (2014): 42-61.

Karlsen, Faltin. A World of Excesses: Online Games and Excessive Playing. Ashgate Publishing, Ltd., 2013.

Karlsen, Faltin. «Entrapment and near miss: A comparative analysis of psycho-structural elements in gambling games and massively multiplayer online role-playing games.» International journal of mental health and addiction 9.2 (2011): 193-207.

Karlsen, Faltin. «Theorycrafting: from collective intelligence to intrinsic satisfaction.» Digra ‘11: Think Design Play (2011): 1-16.


ArneHK

Arne H. Krumsvik

Arne H. Krumsvik (f. 1966), professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, leder av Senter for tverrfaglig medieforsking (STM), professor II i ledelse ved Westerdals Oslo ACT og Affiliated Researcher ved Media Management and Transformation Centre (MMTC), Jönköping International Business School. PhD i medievitenskap fra Universitetet i Oslo, Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Bakgrunn som nettsjef i VG og Dagbladet, kanalsjef i SOL, sjefredaktør i Romerikes Blad og radiosjef i Kanal 24. Nestleder i Medieklagenemnda.

Forsker på medieinnovasjon, medieledelse og medienes rammevilkår, blant annet gjennom forskningsprosjektet Organizing for Media Innovations (OMEN), finansiert av Forskningsrådet. [Mer om Arne]

Utvalgte publikasjoner:

Skogerbø, E. & Krumsvik A. H. (2015). Newspapers, Facebook and Twitter – intermedial agenda-setting in local election campaignsJournalism Practice, 9(3), 350-366. Published online September 2, 2014, doi:  10.1080/17512786.2014.950471.

Ihlebæk, K. A. & Krumsvik, A. H (2015). Editorial power and public participation in online newspapersJournalism: Theory, Practice and Criticism, 16(4), 470-487. Published online February 17, 2014, doi: 10.1177/1464884913520200.

Krumsvik, A. H. (2014). Stability in Times of Change: Trends in Newspaper Executives’ Attitudes Towards Digital MediaNordicom Review, 35(Special Issue), 97-108.

Westlund, O. & Krumsvik, A. H. (2014). Perceptions of Intra-Organizational Collaboration and Media Workers’ Interests in Media Innovations. Journal of Media Innovations, 1(2), 52-75, doi: 10.5617/jmi.v1i2.858.

Krumsvik, A. H. (2014). Newspaper Ownership and the Prioritization of Digital CompetencesDigital Journalism. Published online August 12, 2014, doi: 10.1080/21670811.2014.941234.


Anders Olof Larsson

Anders Olof Larsson

Anders Olof Larsson (PhD, Uppsala Universitet, 2012) är medieforskare och professor i journalistik vid Westerdals Oslo ACT. Han var tidigare verksam som postdoktor vid institutt for medier og kommunikasjon vid universitetet i Oslo. Larsson deltog 2011 i Oxford Internet Institute Summer Doctoral Programme, och hans avhandling – “Doing Things in Relation to Machines – Studies on Online Interactivity” – blev tilldelad 2013 års Börje Langeforspris (för bästa svenska avhandling inom informatik) och 2012 års avhandlingspris från föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning för bästa svenska avhandling inom medie- och kommunikationsvetenskap. Anders Olof Larssons forskningsintressen inkluderar organisationers användning av digitala medier, med ett särskilt fokus på politiska rörelser och medieföretag. Han är också intresserad av metodologi, särskilt kvantitativ sådan. Larssons hemsida finns på andersoloflarsson.se.

Några representativa publikationer:

Larsson, Anders Olof (kommande). Going Viral? Comparing Parties on Social Media During the 2014 Swedish Election. Accepterad för publicering i Convergence: The International Journal of Research into New Media TechnologiesTillgänglig gratis via SAGE Choice.

Larsson, Anders Olof (kommande). Online, All the Time? A Quantitative Assessment of the Permanent Campaign on Facebook. Accepterad för publicering i New Media & Society. Tillgänglig gratis via SAGE Choice.

Larsson, Anders Olof (2015). The EU Parliament on Twitter – Assessing the Permanent Online Practices of ParliamentariansJournal of Information Technology & Politics  12 (2), 149-166. Tillgänglig gratis via Routledge Open Select.

Larsson, Anders Olof (2013). Tweeting the viewer – Use of Twitter in a talk show contextJournal of Broadcasting and Electronic Media, 57(2), 135-152. 

Larsson, Anders Olof (2013). Staying in or Going out? Assessing the linking practices of Swedish online newspapersJournalism Practice, 7(6), december 2013. 


Vésma Kontere McQuillan

Vésma Kontere McQuillan

Vésma Kontere McQuillan, a professor at Westerdals Oslo ACT, Norway has been exploring the potential of architecture as a medium to create an identity for fashion designers, communities and places since 1996. First as a creator and editor of the very first Latvian fashion and lifestyle magazine Pastaiga, later as an architect, designer and concept developer. She has developed the concept and interior architecture for Eger Karl Johan Oslo, and has been working as a consultant of retail architecture for many Norwegian companies like Vitra Norway, Steen&Strøm, A- Lab, Fantastic Norway, Storebrand etc.

She holds a diploma in architecture from Riga Technical University ( 1993 ) and Master degree in Environmental Art from The Art Academy of Latvia ( 2001 ). McQuillan studied as full time student for Ph.D. from September 2002 till September 2005 at The Art Academy of Latvia. 

Since 2014 her research has been focused on OMA/AMO collaboration with Prada. In particular on the fashion shows, done in collaboration between AMO and Prada, and the design process behind scenes. [Mer om Vésma]

Most recent publication:

McQuillan, V. K. (2015). ‘Herzog&de Meuron seduces with subtlety in Tokyo, expressing Miu Miu’s deep desire for change and selfexpression’. Frame Magazine. #105. pp. 140-147.


Hans Erik Næss (Foto: Roberto di Trani).

Hans Erik Næss (Foto: Roberto di Trani).

Hans Erik Næss (f. 1978), PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo, og nå seniorrådgiver for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved WOACT. Han har tidligere jobbet i Fritt Ord og Norsk PEN, og vært tilknyttet de tverrfaglige forskningsprogrammene CULCOM (Kulturell kompleksitet i det nye Norge) og KULTRANS (Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder). Hans forskningsinteresser er globalisering, popkultur, og kvalitativ metode.

Utvalgte publikasjoner

(2015) «Sosiologi, populærkultur og TV-serier», i Håkon Larsen (red) Kultursosiologisk forskning. Oslo: Universitetsforlaget

(2014) A Sociology of the FIA World Rally Championship. History, Identity, Memories and Place. Basingstoke: PalgraveMacmillan

(2014) Globografi. En innføring i flerlokalitetsetnografi. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

(2011) Planet Norge. Det norske samfunn i en globaliserende verden. Oslo: Aschehoug

(2011) «Made everywhere: Metodologi i Hollywood-industriens tidsalder», i Thomas Hylland Eriksen og Hans Erik Næss (red.) Kulturell kompleksitet i det nye Norge. Oslo: Unipub


Knut H. Rolland

Knut H. Rolland

Knut H. Rolland (f. 1973). Førsteamanuensis ved avdeling for Teknologi ved Westerdals Oslo ACT og seniorforsker ved SINTEF IKT. Dr.Scient (PhD) fra Universitetet i Oslo i fagfeltet informasjonssystemer (IS). Har bakgrunn som konsulent og rådgiver innen en rekke IT-relaterte områder og også innen organisasjons- og lederutvikling. Jobbet hovedsakelig med samhandlingsteknologi, IT prosjektledelse, kravhåndtering i store IT-prosjekt og virksomhetsarkitektur innen både offentlig og privat virksomhet. Hoppet av konsulentkarrieren til fordel for Westerdals Oslo ACT, avdeling for Teknologi høsten 2013.

Aktiv forsker innen fagfeltene informasjonssystemer og software engineering. Har i de siste årene vært mest opptatt av IT styring og IT arkitektur relatert til store og komplekse IT-systemer. Jeg er også med på det SINTEF styrte NFR forskningsprosjektet Agile 2.0, der vi forsker på stor-skala smidig utvikling.

Utvalgte publikasjoner:

Rolland, K. H., Ghinea, G., & Gronli, T. M. (2015). Ambidextrous Enterprise Architecting: Betting on the Future and Hacking Path-dependencies, European Conference of Information Systems, 2015

Rolland, K. H. (2015, May). ‘Desperately’seeking research on agile requirements in the context of large-scale agile projects. In Scientific Workshop Proceedings of the XP2015 (p. 5). ACM.

Rolland, K. H. (2014). The Temporality Of Failure And Success In Information Infrastructure Evolution. In Norsk konferanse for organisasjoners bruk av IT (Vol. 22, No. 1).

Monteiro, E., & Rolland, K. H. (2012). Trans-situated use of integrated information systems. European Journal of Information Systems21(6), 608-620.

Hepsø, V., Monteiro, E., & Rolland, K. H. (2009). Ecologies of e-Infrastructures.Journal of the Association for Information Systems10(5), 2.


margaret-portrett-lite

Margaret Rynning

Margaret Rynning er førstelektor og programansvarlig for Grafisk design ved Westerdals Oslo ACT. Hun har 20 års erfaring som grafisk designer og har jobbet 10 år som senior designer i Scandinavian Design Group med hovedvekt på identitetskapende design. Rynning har vunnet flere designpriser og har også erfaring fra juryarbeid innen grafisk design.

De siste årene har hun arbeidet spesielt med spekulativt kritisk design og bærekraftighet basert på identitetskapende visuell kommunikasjon. Dette arbeidet har inkludert workshops og undervisning ved flere universiteter og høyskoler i Europa samt presentasjon på konferanser.

Utvalgte publikasjoner:

Skjulstad, S & Rynning, M. (2015) Graphic Design Speculations: Teaching Graphic design Within a Speculative Design Framework. Cumulus Mumbai, In a Planet of Our Own.

https://westerdals.academia.edu/MargaretRynning


Kai2sw

Kai Hanno Schwind

Kai Hanno Schwind (f. 1976) er førsteamanuensis ved avdeling for ledelse på Westerdals Oslo ACT og har PhD fra institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og en Master (Magister Artium) i teater-, film- og medievitenskap og anglistik (engelsk litteratur) fra Johann-Wolfgang Goethe Universität i Frankfurt am Main. Han har bakgrunn som journalist, manusforfatter og regissør fra sitt hjemland Tyskland, hvor han har jobbet på tvers av audio-visuelle mediene.

Han forsker på: humor and media, television comedy, transnational format adaptations, co-productions, production studies, media labour comedy production, media and nostalgia, satire and cultural politics, media ethics.

PhD-avhandlingen hans skrives om til en bok som skal gis ut av forlaget Palgrave  (UK) i 2017.

Utvalgte Publikasjoner:

Schwind, Kai Hanno (2015): Found in Translation: The Office – a hybrid sitcom as blueprint for successful transnational television format adaptation. PhD-avhandling. Institutt for medier og kommunikasjon: Universitetet i Oslo.

Schwind, Kai Hanno (2015): ’Like watching a motorway crash’: exploring the embarrassment humor of The Office. HUMOR – International Journal of Humor Research, Vol. 28. Issue 1.

Schwind, Kai Hanno (2014): ’Chilled-out Entertainers’ – multi-layered sitcom performances in the British and American versions of The Office. Comedy Studies, Vol. 5, Issue 1.

Schwind, Kai Hanno (2014): Reviewing Transnationale Serienkultur: Theorie, Ästhetik, Narration und Rezeption neuer Fernsehserien. Critical Studies in Television: The International Journal of Television Studies. Vol. 9, Issue 3.


Synne Skjulstad (Foto: Margaret Rynning).

Synne Skjulstad (Foto: Margaret Rynning).

Synne Skjulstad (f. 1973), Førsteamanuensis ved Westerdals Oslo ACT, ved avdeling for kommunikasjon, Ph.D. i Medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Bakgrunn som postdoktor fra Universitetet i Oslo og fra forskningssenteret InterMedia ved UiO. Forsker på kommunikasjonsdesign og medieestetikk med fokus på digitale medier, mote, arkitektur og merkevarebygging, samt interaksjonsdesign, spekulativ design og grafisk design. Har tidligere forsket på web design med særlig fokus på estetikk og dynamiske grensesnitt og digital sjangerinnovasjon og elektronisk kunst. Arbeider for tiden med publikasjoner om medieestetikk og mediering av mote, og med publikasjoner knyttet til spekulativ grafisk design. Vinner av Ellen Nold Best Article Award 2006 for beste publikasjon i Computers & Composition. [Mer om Synne]

Utvalgte publikasjoner:

Skjulstad, S. (2014). Exhibiting Fashion: Museums as myth in contemporary branding and media culture”. In Proceedings of NODEM, Warszaw, Poland. December 13, 2014, pp. 135-143.

Pierroux, P.; Skjulstad, S.  (2011). “Composing a public image online: Art museums and narratives of architecture in web mediation”. Computers & Composition. Volume 28. (3). pp. 205-214.

Morrison, A.; Skjulstad, S. (2010). “Unreal estate: Digital design and mediation in marketing urban residency”. In Wagner, I.; Bratteteig, T.; Stuedahl, D. (Eds.). Exploring digital design: Multi-disciplinary design practices. Wienna: Springer. pp. 189-219.

Skjulstad, S. (2008). Mediational sites: A communication design perspective on websites. (Article based doctoral thesis). Oslo: Unipub forlag/Acta Humaniora.

Skjulstad, S. (2007). ‘Motion Graphics and Communication Design on the Web’. Journal of Media Practice. Vol. 8. No. 3. pp. 359-378.


Linn Skoglund

Linn Skoglund (Foto: Thomas X. Floyd).

Linn Skoglund (f.1970), er førsteamanuensis og programansvarlig for bachelorgraden tekst og skribent ved avdeling for kommunikasjon ved Westerdals Oslo ACT. Hun har en PhD i engelsk – skjønnlitterær skrivekunst fra Macquarie University, en Master of Arts – creative writing også fra Macquarie University, et Graduate Diploma i kommunikasjon og PR fra University of South Australia og en Bachelor of Arts i medier og kommunikasjon fra Augsburg College. Skoglund har bakgrunn som avdelingsleder, rektor og lærer – hovedsakelig innen skrivekunst, og har tidligere jobbet ved blant annet Macquarie University, the American College of Norway og Bjørknes Høyskole.

Forskningsinteressene er kreativ prosess og språk knyttet til flerspråklighet, å leve mellom språk – inbetweenness, og pedagogikk i relasjon til skrivekunst.

Utvalgte publikasjoner:

Skoglund, Linn (2011): Residing Between Languages; Writing Fiction in a Second Language, a Theoretical and Practical Approach. PhD-avhandling. Department of English, Faculty of Arts: Macquarie University

Skoglund, L. (2010) ‘Writing fiction in a second language: when practice leads research and research leads practice’. Presentert under 2010 AAWP Strange Bedfellows or Perfect Partners Conference, 25-27 November 2010, The 2010 AAWP Refereed Conference Proceedings Cole, C., Freiman, M., & Brian, D.L. (eds.), artikkelen er tilgjengelig fra: http://aawp.org.au/files/Skoglund.pdf The Australian Association of Writing Programs, Guyra, NSW


Ester Conings Vanvik (f. 1973), lektor ved Westerdals Oslo ACT, Avdeling for Ledelse. Conings Vanvik er grunder til Refugee Home og strategisk rådgiver innenfor reklame og marketing. Hun har en Master in Audiovisual Arts (Erasmus Hogeschool / RITS Brussel), Executive Master in Marketing & Advertising (Solvay Business School & Université Libre de Bruxelles) og en Executive Master in Business Administration (Vlerick Business School Belgium) hvor masteroppgaven handlet om hvordan digital strategi driver internasjonal ekspansjon for et norsk moteselskap. Ellers har hun lang erfaring fra medie- og reklamebransje som prosjektleder, leder og konsulent både i Norge og Belgia.

Ester sine forskningsinteresser handler primært om grenselandet mellom og integrasjonsmulighetene av marketing og design thinking i kreative næringer, i tillegg til entreprenørskap og innovasjonsstrategier innenfor disse næringer.